به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

  مداحی   سخنرانی   کلیپ   ادعیه   زیارت  

• طواف به دور امام(سخنرانی)

سخنران: استاد عالی

موضوع : ولایت و امامت

زمان: 4:25

1.53 MB : حجم

 


• تقابل ابدی دو ولایت(سخنرانی)

سخنران: استاد عالی

موضوع : ولایت و امامت

زمان: 6:11

2.13 MB : حجم

 


• دلسوزی و شفقت شرط ولایت است(سخنرانی)

سخنران: استاد عالی

موضوع : ولایت و امامت

زمان: 3:18

3.04 MB : حجم

 


• تار را بشکن(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 6:27

6.01 MB : حجم

 


• نظارت خداوند(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 3:20

3.15 MB : حجم

 


• رحمانیت خدا(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 0:35

0.64 MB : حجم

 


• معشوق واقعی(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 1:41

1.65 MB : حجم

 


• بالاترین بلای الهی(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 2:17

2.19 MB : حجم

 


• خدا هوای ما را دارد(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 3:10

3 MB : حجم

 


• خدا برای بنده‌اش گریبان می‌درد(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 5:01

4.69 MB : حجم

 


• خدا آبرو می‌خرد(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 1:18

1.3 MB : حجم

 


• انواع عبادت(سخنرانی)

سخنران: استاد مؤمنی

موضوع : خداشناسی

زمان: 2:46

2.64 MB : حجم

 


• صلوات خاصّه امام رضا(ع) (زیارت)

مداح: دیگر مدّاحان

موضوع : -

زمان: 1:00

0.23 MB : حجم

 


• زیارت پیامبر(ص) در حرم امیرالمؤمنین(ع)(زیارت)

مداح: مهدی صدقی

موضوع : -

زمان: 2:34

1.19 MB : حجم

 


• زیارت امام مجتبی(ع)(زیارت)

مداح: دیگر مدّاحان

موضوع : -

زمان: 2:51

0.66 MB : حجم

 


• یه مدینه یه بقیع (مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام مجتبی(ع)

زمان: 4:45

3.29 MB : حجم

 


• دل حیدر(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : رحلت رسول اکرم(ص)

زمان: 6:54

6.33 MB : حجم

 


• یاد مادر(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام مجتبی(ع)

زمان: 5:10

4.74 MB : حجم

 


• گرفتار رسول الله(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : رحلت رسول اکرم(ص)

زمان: 6:03

2.38 MB : حجم

 


• مگه یادم میره . . .(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام مجتبی(ع)

زمان: 6:21

2.5 MB : حجم

 


• ردم نکن (مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام رضا(ع)

زمان: 6:15

5.75 MB : حجم

 


• فراق دل(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام مجتبی(ع)

زمان: 2:42

2.49 MB : حجم

 


• پاره شد جگر من(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام رضا(ع)

زمان: 4:43

4.34 MB : حجم

 


• هوای پنجره فولاد(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امام رضا(ع)

زمان: 3:01

2.78 MB : حجم

 


• پر زد دل از خاک(مداحی)

مداح: دیگر مدّاحان

مناسبت : شهادت امام رضا(ع)

زمان: 2:31

0.99 MB : حجم

 


• هوای گریه(مداحی)

مداح: دیگر مدّاحان

مناسبت : شهادت امام رضا(ع)

زمان: 2:06

0.83 MB : حجم

 


• شکر گزاری از خداوند(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : پیامبر اکرم(ص)

زمان: 5:36

1.94 MB : حجم

 


• مناجات پیامبر(ص)(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : پیامبر اکرم(ص)

زمان: 5:35

1.92 MB : حجم

 


• معراج رسول خدا(ص)(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : پیامبر اکرم(ص)

زمان: 3:47

1.31 MB : حجم

 


• ستون حنانه(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : پیامبر اکرم(ص)

زمان: 1:34

1.54 MB : حجم

 


• رأفت امام رضا(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امام رضا(ع)

زمان: 3:27

3.18 MB : حجم

 


• شفای بیمار مسیحی(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : امام رضا(ع)

زمان: 3:43

3.51 MB : حجم

 


• اکرام فقرا(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : امام رضا(ع)

زمان: 1:26

1.42 MB : حجم

 


• مظلومیت امام رضا(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امام رضا(ع)

زمان: 2:31

2.33 MB : حجم

 


• دعای از ته دل(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : امام رضا(ع)

زمان: 1:24

1.38 MB : حجم

 


• ویژگی‌‌ها‌ی امام حسن(ع) (سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام مجتبی(ع)

زمان: 3:47

3.47 MB : حجم

 


• وجود عاطفی امام حسن(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام مجتبی(ع)

زمان: 5:58

2.05 MB : حجم

 


• معجزه در تفسیر(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام مجتبی(ع)

زمان: 2:52

2.63 MB : حجم

 


• مباحثه امام حسن(ع)و امیرالمؤمنین(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام مجتبی(ع)

زمان: 2:10

2 MB : حجم

 


• زیارت اریعین(زیارت)

مداح: مهدی صدقی

موضوع : -

زمان: 7:54

3.63 MB : حجم

 


• کجا می‌خوای بری(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : اربعین حسینی

زمان: 5:26

4.99 MB : حجم

 


• یک اربعین زاری(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : اربعین حسینی

زمان: 4:40

4.3 MB : حجم

 


• نفسهای آتشین(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : اربعین حسینی

زمان: 5:24

4.96 MB : حجم

 


• بغض گلو(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : اربعین حسینی

زمان: 4:39

4.28 MB : حجم

 


• درد های علی(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 4:14

3.9 MB : حجم

 


• مظلومیت علی(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 4:43

4.34 MB : حجم

 


• جاذبه علی(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 5:27

5.01 MB : حجم

 


• قاطعیت آرای علی(ع)(سخنرانی)

سخنران: استاد پناهیان

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 1:44

1.61 MB : حجم

 


• امام علی نه ! بگویید امیرالمؤمین(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 1:19

1.21 MB : حجم

 


• جنگ صفین(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 11:23

10.44 MB : حجم

 


اولينبعدي |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9قبليآخرين
تعداد مطالب در هر صفحه: 1020 | 50

مداحان

حاج حسین فخری

حاج عبدالرضا هلالی

حاج احمد واعظی

کربلایی نریمان پناهی

حاج منصور ارضی

حاج مجید بنی‌فاطمه

کربلایی جواد مقدم

حاج سعید حدادیان

حاج‌حسین‌سیب‌سرخی

صادق تهرانی زاده

میثم مطیعی

حاج رضا بکایی

حمید علیمی

استاد مؤذن زاده اردبیلی

موسوی قهّار

علیرضا سبحانی

حاج محمدرضا طاهری

حاج حسن خلج

دیگر مدّاحان

حاج‌ مهدی‌ میرداماد

حاج‌ محمود کریمی

مهدی سماواتی

ابراهیمی مجد

مهدی صدقی

محسن فرهمند

مناسبت ها

شهادت‌حضرت‌زهرا(س)

شهادت امام سجاد (ع)

دهه اول ماه محرم

عید غدیر خم

ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س)

شهادت امام جواد (ع)

ولادت امام رضا (ع)

ولادت حضرت معصومه (س)

شهادت امام صادق (ع)

سالگرد تخریب بقیع

شهادت امیرالمومنین (ع)

میلاد امام مجتبی(ع)

میلاد امام زمان(عج)

میلاد امام حسین(ع)

میلاد حضرت ابالفضل(ع)

میلاد امام سجاد(ع)

شهادت امام کاظم(ع)

میلاد امیرالمومنین(ع)

شهادت امام هادی(ع)

میلادحضرت زهرا(س)

میلاد پیامبر اکرم(ص)

شهادت امام رضا(ع)

شهادت امام مجتبی(ع)

رحلت رسول اکرم(ص)

اربعین حسینی

شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

 

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

13 ذی الحجه

شق القمر

در شب 14 ذی الحجة واقعه شق القمر به اعجاز پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مکه رخ داد. قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند و حضرت با انگشت اشاره به ماه کرد و به قدرت الهی ماه دو نیم شد و باز به هم پیوست.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 64572699

. تعداد كل بازديدكنندگان: 58545078

. بازديدهاي امروز: 3285

. بازديدهاي دیروز: 16648

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2012

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: