به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

  مداحی   سخنرانی   کلیپ   ادعیه   زیارت  

• حاکمیت دینی از نگاه امیرالمؤمنین(ع)(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 8:08

7.46 MB : حجم

 


• زیارت لیاقت می‌خواهد(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 3:57

3.63 MB : حجم

 


• جنگ با خوارج(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 3:42

3.4 MB : حجم

 


• حکم خدا جا و مکان ندارد(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 2:20

2.15 MB : حجم

 


• ارزش دنیا(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 1:26

1.33 MB : حجم

 


• رفیق علی، رفیق خدا(سخنرانی)

سخنران: آیت الله مظاهری

موضوع : امیرالمؤمنین(ع)

زمان: 1:43

1.59 MB : حجم

 


• کلیپ صوتی غریبانه(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

زمان: 9:09

8.38 MB : حجم

 


• بابا جون(مداحی)

مداح: حاج‌ مهدی‌ میرداماد

مناسبت : شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

زمان: 7:47

14.27 MB : حجم

 


• کلیپ صوتی چشم ها(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

زمان: 2:58

5.46 MB : حجم

 


• دخترت از دنیا بریده(مداحی)

مداح: حاج‌ مهدی‌ میرداماد

مناسبت : شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

زمان: 3:43

3.42 MB : حجم

 


• توجه به روح نماز(سخنرانی)

سخنران: استاد فلسفی

موضوع : نماز

زمان: 2:38

2.43 MB : حجم

 


• نماز اول وقت و جماعت(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : نماز

زمان: 1:45

1.22 MB : حجم

 


• محبت همیشگی(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : نماز

زمان: 8:26

2.91 MB : حجم

 


• مصلحت اندیشی(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : نماز

زمان: 5:01

1.74 MB : حجم

 


• خاطره‌ی نماز امام خمینی(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : نماز

زمان: 1:24

1.39 MB : حجم

 


• حضور قلب در نماز(سخنرانی)

سخنران: استاد فلسفی

موضوع : نماز

زمان: 2:44

2.53 MB : حجم

 


• حضور قلب در نماز(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : نماز

زمان: 2:12

0.77 MB : حجم

 


• تأثیر جنازه‌ی یک تارک‌الصلاة(سخنرانی)

سخنران: استاد هاشمی نژاد

موضوع : نماز

زمان: 4:36

1.59 MB : حجم

 


• ارزش کدام بیشتر است؟(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : نماز

زمان: 3:25

2.36 MB : حجم

 


• دارندگان واردات فلبي(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 4:26

4.07 MB : حجم

 


• عرفان صحيح و عرفان قهوه خانه اي(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:45

3.79 MB : حجم

 


• محاسبه‌ی شهودی(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 8:55

8.18 MB : حجم

 


• معناي صحیح خاطر(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 3:05

2.84 MB : حجم

 


• ملا احمد نراقي و محاسبه نفس(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 5:24

4.96 MB : حجم

 


• فرق بين خواطر(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:56

2.7 MB : حجم

 


• دعواي ميان فلاسفه و عرفا(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:13

2.04 MB : حجم

 


• محاسبه‌ي نفس،کليد حل مشکلات(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 8:21

4.79 MB : حجم

 


• کتاب هاي نفيس در باب محاسبه‌ی نفس(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 4:46

4.38 MB : حجم

 


• کشف صحيح همان برهان است(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:32

2.33 MB : حجم

 


• در اصل محاسبه ملاک خود فرد است(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 1:57

1.13 MB : حجم

 


• جايگاه محاسبه نفس روزانه در کلام معصوم(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 4:29

4.12 MB : حجم

 


• حدیث پیامبر(ص) در مورد محاسبه‌ی نفس(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 5:00

4.59 MB : حجم

 


• محاسبه از دیدگاه قرآن(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 7:54

4.53 MB : حجم

 


• اقسام محاسبه(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 5:02

4.62 MB : حجم

 


• محاسبه‌ی نفس(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : محاسبه‌ی نفس

زمان: 2:36

0.9 MB : حجم

 


• خواطر شیطانی(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 1:34

1.45 MB : حجم

 


• خواطر نفسانی(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 6:44

6.18 MB : حجم

 


• فرق بين خاطر و وارد(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 3:7

2.87 MB : حجم

 


• خاطر ملکي(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:46

2.55 MB : حجم

 


• خاطر حقانى(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : فلسفه و عرفان

زمان: 2:11

2.01 MB : حجم

 


• یک تلفن و به آتش کشاندن یک زندگی(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:25

2.23 MB : حجم

 


• ملامت و سرزنش(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:15

2.16 MB : حجم

 


• استغفار برای شکرگزاری !(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 0:57

0.97 MB : حجم

 


• تواضع پیامبر(ص)(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 0:52

0.9 MB : حجم

 


• خوش اخلاقی با خانواده(سخنرانی)

سخنران: استاد فلسفی

موضوع : اخلاق

زمان: 7:37

6.98 MB : حجم

 


• رفتار با اعضا خانواده(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 0:52

0.89 MB : حجم

 


• رشوه(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 0:32

0.59 MB : حجم

 


• ترفیع درجه یا تواضع؟!(سخنرانی)

سخنران: استاد نقویان

موضوع : اخلاق

زمان: 5:35

5.13 MB : حجم

 


• به آنچه می گویی عمل کن(سخنرانی)

سخنران: استاد فلسفی

موضوع : اخلاق

زمان: 3:53

3.56 MB : حجم

 


• برخورد پیامبر(ص) با چاپلوس(سخنرانی)

سخنران: استاد فلسفی

موضوع : اخلاق

زمان: 3:28

3.18 MB : حجم

 


اولينبعدي |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9قبليآخرين
تعداد مطالب در هر صفحه: 1020 | 50

مداحان

حاج حسین فخری

حاج عبدالرضا هلالی

حاج احمد واعظی

کربلایی نریمان پناهی

حاج منصور ارضی

حاج مجید بنی‌فاطمه

کربلایی جواد مقدم

حاج سعید حدادیان

حاج‌حسین‌سیب‌سرخی

صادق تهرانی زاده

میثم مطیعی

حاج رضا بکایی

حمید علیمی

استاد مؤذن زاده اردبیلی

موسوی قهّار

علیرضا سبحانی

حاج محمدرضا طاهری

حاج حسن خلج

دیگر مدّاحان

حاج‌ مهدی‌ میرداماد

حاج‌ محمود کریمی

مهدی سماواتی

ابراهیمی مجد

مهدی صدقی

محسن فرهمند

مناسبت ها

شهادت‌حضرت‌زهرا(س)

شهادت امام سجاد (ع)

دهه اول ماه محرم

عید غدیر خم

ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س)

شهادت امام جواد (ع)

ولادت امام رضا (ع)

ولادت حضرت معصومه (س)

شهادت امام صادق (ع)

سالگرد تخریب بقیع

شهادت امیرالمومنین (ع)

میلاد امام مجتبی(ع)

میلاد امام زمان(عج)

میلاد امام حسین(ع)

میلاد حضرت ابالفضل(ع)

میلاد امام سجاد(ع)

شهادت امام کاظم(ع)

میلاد امیرالمومنین(ع)

شهادت امام هادی(ع)

میلادحضرت زهرا(س)

میلاد پیامبر اکرم(ص)

شهادت امام رضا(ع)

شهادت امام مجتبی(ع)

رحلت رسول اکرم(ص)

اربعین حسینی

شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

 

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

13 ذی الحجه

شق القمر

در شب 14 ذی الحجة واقعه شق القمر به اعجاز پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مکه رخ داد. قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند و حضرت با انگشت اشاره به ماه کرد و به قدرت الهی ماه دو نیم شد و باز به هم پیوست.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 64572070

. تعداد كل بازديدكنندگان: 58544469

. بازديدهاي امروز: 2656

. بازديدهاي دیروز: 16648

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2012

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: