به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

  مداحی   سخنرانی   کلیپ   ادعیه   زیارت  

• عيوب ديگران را نبيند و نگويد(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 7:24

10.17 MB : حجم

 


• ايمان بازدارنده(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 9:6

8.34 MB : حجم

 


• مذمت غرق شدن در موضوعات(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 7:27

6.83 MB : حجم

 


• سنگرهاي مورد حمله شيطان(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 5:20

4.89 MB : حجم

 


• آثار و نتايج غضب(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 12:20

7.06 MB : حجم

 


• بندگي کردن و درجات افراد(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 2:38

1.51 MB : حجم

 


• برکت وجود علما(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 2:20

1.34 MB : حجم

 


• اولين آسيب از غضب است(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : اخلاق

زمان: 2:19

1.33 MB : حجم

 


• تهمت به امام صادق (ع) و برخورد ایشان(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : اخلاق

زمان: 3:55

2.7 MB : حجم

 


• دید انسان به زندگی(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : اخلاق

زمان: 2:32

1.75 MB : حجم

 


• مقایسه جایگاه پدر و استاد(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : اخلاق

زمان: 1:52

1.3 MB : حجم

 


• حاج رجبعلی خیاط چگونه به اینجا رسید؟(سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : اخلاق

زمان: 1:19

0.91 MB : حجم

 


• تحول جوان بی ادب (سخنرانی)

سخنران: استاد دانشمند

موضوع : اخلاق

زمان: 3:13

2.22 MB : حجم

 


• واعظ بی عمل !(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 8:50

3.03 MB : حجم

 


• گدایی از خدا(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 4:23

1.51 MB : حجم

 


• عاقبت غیبت و ریا(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 3:9

1.09 MB : حجم

 


• عبرت(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 8:43

2.95 MB : حجم

 


• عشق حقیقی به خدا(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 6:33

2.26 MB : حجم

 


• حق الناس(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 9:23

3.23 MB : حجم

 


• چرا آقای بروجردی خود را تنبیه کردند؟(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 1:25

0.49 MB : حجم

 


• تواضع یعنی...؟(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 8:43

3 MB : حجم

 


• حفظ زبان(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:43

0.94 MB : حجم

 


• عالم بی عمل(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 3:40

1.27 MB : حجم

 


• اشتباه کوچک در دنیا و عواقب سنگین آن در آخرت(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 5:50

2.01 MB : حجم

 


• اظهار نظر در موردی که تخصص نداریم(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 3:23

1.17 MB : حجم

 


• تحول در دین داری(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:27

0.85 MB : حجم

 


• پیامبر(ص) او را از خود راندند(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 1:51

0.64 MB : حجم

 


• معنای واقعی رفاقت(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 7:41

2.64 MB : حجم

 


• تسبیح خداوند(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:44

0.95 MB : حجم

 


• ماجرای صبر(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 4:9

1.43 MB : حجم

 


• چوب خدا(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 1:22

0.47 MB : حجم

 


• جوانمردی(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:51

0.99 MB : حجم

 


• رضایت خدا از خدیجه (س)(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 4:10

1.44 MB : حجم

 


• حفظ آبرو(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 1:10

0.41 MB : حجم

 


• ارزش پول برای پزشک(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 6:26

2.21 MB : حجم

 


• آثار گره گشایی در زندگی(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 4:4

1.4 MB : حجم

 


• بندگی خدا و ارزش انسان(سخنرانی)

سخنران: شیخ حسین انصاریان

موضوع : اخلاق

زمان: 2:15

0.78 MB : حجم

 


• دعای افتتاح(ادعیه)

مداح: مهدی سماواتی

موضوع : -

زمان: 25:53

23.7 MB : حجم

 


• زیارت عاشورا(زیارت)

مداح: مهدی صدقی

موضوع : -

زمان: 18:21

16.81 MB : حجم

 


• دعای سمات(ادعیه)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 15:11

13.91 MB : حجم

 


• زیارت جامعه کبیره(زیارت)

مداح: مهدی صدقی

موضوع : -

زمان: 21:37

7.6 MB : حجم

 


• زیارت آل یاسین(زیارت)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 16:44

15.33 MB : حجم

 


• دعای توسل(ادعیه)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 14:36

13.38 MB : حجم

 


• دعای عهد(ادعیه)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 8:34

7.86 MB : حجم

 


• دعای کمیل(ادعیه)

مداح: ابراهیمی مجد

موضوع : -

زمان: 28:14

25.98 MB : حجم

 


• زیارت امیرالمؤمنین در روز یکشنبه(زیارت)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 14:2

2.06 MB : حجم

 


• زیارت امین الله(زیارت)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 8:37

7.89 MB : حجم

 


• دعای اللهم اصلح عبدک(ادعیه)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 1:50

1.7 MB : حجم

 


• مناجات امیرالمؤمنین(ادعیه)

مداح: مهدی سماواتی

موضوع : -

زمان: 13:18

12.19 MB : حجم

 


• دعای نور(ادعیه)

مداح: محسن فرهمند

موضوع : -

زمان: 1:36

1.47 MB : حجم

 


اولينبعدي |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9قبليآخرين
تعداد مطالب در هر صفحه: 1020 | 50

مداحان

حاج حسین فخری

حاج عبدالرضا هلالی

حاج احمد واعظی

کربلایی نریمان پناهی

حاج منصور ارضی

حاج مجید بنی‌فاطمه

کربلایی جواد مقدم

حاج سعید حدادیان

حاج‌حسین‌سیب‌سرخی

صادق تهرانی زاده

میثم مطیعی

حاج رضا بکایی

حمید علیمی

استاد مؤذن زاده اردبیلی

موسوی قهّار

علیرضا سبحانی

حاج محمدرضا طاهری

حاج حسن خلج

دیگر مدّاحان

حاج‌ مهدی‌ میرداماد

حاج‌ محمود کریمی

مهدی سماواتی

ابراهیمی مجد

مهدی صدقی

محسن فرهمند

مناسبت ها

شهادت‌حضرت‌زهرا(س)

شهادت امام سجاد (ع)

دهه اول ماه محرم

عید غدیر خم

ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س)

شهادت امام جواد (ع)

ولادت امام رضا (ع)

ولادت حضرت معصومه (س)

شهادت امام صادق (ع)

سالگرد تخریب بقیع

شهادت امیرالمومنین (ع)

میلاد امام مجتبی(ع)

میلاد امام زمان(عج)

میلاد امام حسین(ع)

میلاد حضرت ابالفضل(ع)

میلاد امام سجاد(ع)

شهادت امام کاظم(ع)

میلاد امیرالمومنین(ع)

شهادت امام هادی(ع)

میلادحضرت زهرا(س)

میلاد پیامبر اکرم(ص)

شهادت امام رضا(ع)

شهادت امام مجتبی(ع)

رحلت رسول اکرم(ص)

اربعین حسینی

شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

 

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

13 ذی الحجه

شق القمر

در شب 14 ذی الحجة واقعه شق القمر به اعجاز پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مکه رخ داد. قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند و حضرت با انگشت اشاره به ماه کرد و به قدرت الهی ماه دو نیم شد و باز به هم پیوست.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 64572605

. تعداد كل بازديدكنندگان: 58544994

. بازديدهاي امروز: 3191

. بازديدهاي دیروز: 16648

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2012

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: