به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

• کتاب تسنیم تفسیر قرآن کریم (مجموعه ۷ جلدی)

موضوع: کتاب الکترونیکی

کلمات کليدي:

 

ebook

 

به مناسبت ماه مبارک رمضان، کتاب فوق به صورت نسخه الکترونیکی آماده شده است که تألیف آیة الله جوادى آملی می باشد. این کتاب در سایت ابوتراب آماده دانلود می باشد.

توجه:
-
بعد از دانلود کتاب را از حالت زیپ خارج کرده و مطالعه بفرمایید.

- فرمت کتاب html می­باشد.

- قابلیت کپی برداری از تمامی روایات و متون کتاب

-ترجیحاً برای مطالعه کتاب از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.

-فهرست مطالب جلد اول:

سخن ناشر

موقعیت قرآن

موقعیت تفسیر

سر نامگذارى به دهاق تسنیم

پیشگفتار مفسر

فصل یکم: زبان قرآن کریم

زبان جهانى فطرت

شیوه هاى تبیین معارف در قرآن

تفاوت قرآن با کتب علمى، در تبیین معارف

فصل دوم: ویژگیهاى تفسیر قرآن

امکان و ضرورت تفسیر قرآن

منابع تفسیر قرآن

اقسام تفسیر قرآن

فصل سوم: تفسیر قرآن به قرآن

حجیت تفسیر قرآن به قرآن

استقلال قرآن در حجیت و تبیین معارف

منهج تفسیرى اهل بیت (ع )

شبهات استقلال قرآن در حجیت و تفیهم

شبهه یکم: افتراق ثقلین

پاسخ شبهه

سر تاءکید بر ارزیابى حدیث با قرآن

شبهه دوم: انحصار فهم قرآن به اهل عصمت

پاسخ شبهه

شبهه سوم: عارضه تحریف لفظى

پاسخ شبهه

شبهه چهارم: نهى معصومین (ع )

جمع بندى روایات در باب فهم قرآن

قرآن کریم حجت غیر منحصر

اقسام تفسیر قرآن به قرآن

هم سویى معارف باطنى قرآن

فصل چهارم: تفسیر قرآن به سنت

ویژگیهاى سنت قطعى

صعوبت فهم سنت

پیوند ناگسستنى قرآن و عترت (ع )

مدار هم بستگى ثقلین

حجیت حدیث در معارف اعتقادى

مراحل پنج گانه در فهم معارف دین

روایات تطبیقى و تفسیرى

فصل پنجم: تفسیر قرآن به عقل

آثار زیانبار انزواى عترت (ع)

فصل ششم: تفسیر به راءى

اقسام تفسیر به راءى

تفسیر به راى از نظر مفسران

معرفت درون دینى و برون دینى

حصر نارواى دین در متون نقلى

معیار دینى بودن

قطع روانى و منطقى در تفسیر متون مقدس

تفسیر ثابت متون مقدس

ویژگى تفسیر متون مقدس

تاءثیر انتظار از متن در تفسیر آن

پاسخ به نقدى بر المیزان

فصل هفتم: جایگاه آراى مفسران و شان نزول در تفسیر

فصل هشتم: شان نزول، فضاى نزول و جونزول قرآن

فصل نهم: شبهات نوظهور و فهم قرآن

فصل دهم: اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت

1 اولین مهمان خداى سبحان

2 برترین مخلوق خداوند

3 کتاب نجات بخش

4 راهنماى بهشت

5 راه ربانى شدن انسان

6 عامل صعود بهشتیان

7 درجه اى از نبوت

8 عامل نورانیت

9 راه دستیابى به ثواب شاکران

10 عامل حشر با پیامبران

11 مایه خرمى دلها

12 دریاى بى کران معرفت

13 یگانه عامل توانگرى

سوره حمد

پیشگفتار سوره

سوره حمد از دیدگاه قرآن و عترت (ع)

نام هاى سوره

1 ام الکتاب، اءم القرآن

2 فاتحة الکتاب، فاتحة القرآن

3 السبع المثانى

4 الشفاء، الشافیة

5 الاساس

6 الصلاة

7الکافیة، الوافیة

8 المناجاة، التفویض

9 الکنز

10 النور

11 تعلیم المساءلة، السؤ ال

12 الحمد الاءولى، الحمد القصرى

13 الحمد، الدعاء، الشکر

مکان نزول

ترتیب نزول

تعداد آیات

غرر آیات

خطوط کلى معارف سوره

انسجام سوره

ثواب تلاوت

آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده تفسیر

تفسیر

اشتراک لفظى و تغایر معنوى

رحمت فراگیر و رحمت ویژه

رحمت رحمانیه و رحیمیه در قرآن

لطایف و اشارات

1 ادب الهى در شروع کار

2 قداست و برکت نام خدا

3 عینیت یا مغایرت اسم با مسما

4 الله اسم اعظم الهى

5 رسالت نام هاى خدا در سوره حمد

6 تحیرى شور افکن و ممدوح

7 نزاهت صفات الهى از حدود

8 معیار تفکیک صفات ذات و فعل

9 احکام فقهى نام خدا

بحث روایى

1 معناى بسم الله

2 مبداء اشتقاق الله و معناى مالوه

3 بسم الله اولین آیه هر سوره

4 تبیین رحمت رحمانیه و رحیمیه

5 شروع کار با نام خدا

6 برکات آیه کریمه بسم الله ...

7 مغایرت اسماى لفظى با مسماى آنها

8 تاءثیر تکوینى بسم الله

9 اسم اعظم در اسماى لفظى

10 نزاهت صفات خدا از نقص

11 معارف قرآن در بسم الله ...

الحمد لله رب العالمین 2

گزیده تفسیر

تفسیر

فرق حمد و مدح:

فرق حمد و شکر

اختصاص حمد به خداى سبحان

لطایف و اشارات

1 جامعترین تعبیر از حمد

2 ناتوانى متنعمان از اداى حق شکر

3 تغایر و وحدت حمد و تسبیح

4 راز اختصاص حمد به خدا

الف : انحصار محمودیت

ب : انحصار حامدیت

5 مشکور و محمود حقیقى

6 حمد بهشتیان

7 حامدان و مسبحان خدا

8 جایگاه توحید ربوبى و براهین آن

بحث روایى

1 جایگاه تحمید خداى سبحان

2 ادب شروع کلام و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم در تحمید

3 جامعترین تعبیر در حمد و شکر

4 عجز متنعم از شکر نعمت

5 حمد در برابر جمال و جلال خدا

6 اختصاص حمد به خدا

7 حامد حقیقى

8 رابطه تحمید با تربیع کعبه

9 پایان سخن بهشتیان

10 بازگشت ربوبیت به خالقیت

11 ویژگی ها و آثار حمد

12 مرتبه کامل حمد

13 تفسیر عالمین و کثرت عوالم

الرحمن الرحیم 3

گزیده تفسیر

تفسیر

ربوبیت ممدوح و مذموم

لطایف و اشارات

1 رسالت نام هاى خدا در سومین آیه حمد

2 اختلاف نطاق در براهین حصر حمد

3 استتار وصف غضب در الله و الرحمن

بحث روایى

ملک یوم الدین 4

گزیده تفسیر

تفسیر مالک یوم الدین

برهانى دیگر بر اختصاص حمد

اختلاف مفسران در لفظ و معناى آیه

ترجیح قرائت مالک

یوم در قرآن

لطایف و اشارات

1 نقش یاد معاد در هدایت و تربیت

2 مالکیت حقیقى و اعتبارى

3 ظهور مالکیت مطلقه در قیامت

4 قیامت، هم اکنون موجود است

5 قیامت، روز ظهور دین

بحث روایى

1 معناى دین و گستره مالکیت خدا

2 اولیاى خدا و مالک یوم الدین

3 قرائت ملک و مالک

ایاک نعبد و ایاک نستعین 5

گزیده تفسیر

تفسیر

سر التفات از غیبت به خطاب

براهین حصر عبادت و استعانت

لطایف و اشارات

1 اسرار تقدیم ایاک بر نعبد

2 عبادت راه تقرب به خدا

3 عبادت، هدف آفرینش و راه یقین

4 یقین عبادى و آثار آن

5 گسستره ضمیر جمع در نعبد

6 توحید عبادى و اطاعت از رسول

7 آفات توحیدى عبادى

8 وابستگى انسان در بندگى

9 حصر استعانت و استمداد از غیر خدا

10 استعانت راستین و دروغین

11 مراتب استعانت

12 استعانت، توکل، تفویض

بحث روایى

1 مراتب عبادت

2 مشاهده معبود در عبادت

3 استعانت نشانه بطلان تفویض

4 استعانت از معین ملکوتى

اهدنا الصراط المستقیم 6

گزیده تفسیر

تفسیر

راه نور و راهیان نورانى

معیت خدا با سالکان صراط

ملاقات انسان با خدا

معنا و مصداق صراط مستقیم

صراط مستقیم و سبل انحرافى

صراط مستقیم و سبل الهى

استقامت و استواى صراط

لطایف و اشارات

1 ستایش و خواهش در سوره حمد

2 راهیابى یا هدفدارى؟

3 هدایت تکوینى در قرآن کریم

4 هادى بالذات و شئون هدایتى او

5 شهود ملکوت با نور هدایت

6 هدایت پیامبران و امامان (ع)

7 راه بى تزاحم

8 وحدت و کثرت صراط

9 اولین سفر سلوکى

10 لغزش از صراط و رهزنى راهیان

11 زمامدار صاعد و ساقط

12 اتحاد سالک و صراط

13 اتحاد مرید و اراده

بحث روایى

1 قرائت صراط

2 معنا و مصداق صراط

3 اتحاد سالک و صراط

4 پلى بر فراز جهنم یا راهى در متن دوزخ

5 ویژگیهاى صراط و دشوارى پیمودن آن

صرط الذین اءنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین 7

گزیده تفسیر

تفسیر

عامل هدایت به صراط

نعمت یافتگان در قرآن

نعمتهاى ظاهرى و باطنى

اسناد نعمت، غضب و ضلالت

نکته تکرار نفى

راه و بیراهه در دنیا و آخرت

لطایف و اشارات

1 ابزار اغواى شیطان

2 نمونه هایى از نعم باطنى

3 درجات نعمت یافتگان

4 نعمتهاى ناب و مشوب در بهشت

5 سیره نعمت یافتگان

6 ظرف همراهى با پیامبران

7 زمینه همراهى در آخرت

8 فراتر از همراهى

9 محور صراط مستقیم

10 هم سفران صراط و دشوارى سلوک

11 معیت و مغایرت سالکان با دیگران

12 وحدت موصوف و کثرت اوصاف

بحث روایى

1 معرفى نعمت یافتگان

2 نعمتهاى باطنى و معنوى

3 وحدت مصداقى ضال و مغضوب

4 مصادیقى از ضال و مغضوب

5 نعمتهاى ناب و مشوب در بهشت

6 نعمتهاى ظاهرى زمینه گمراهى

+++++++++

 

-فهرست مطالب جلد دوم:

.............

 

جلد اول

حجم فایل: 341 کیلوبایت

لینک دانلود: مستقیم

جلد دوم

حجم فایل: 358 کیلوبایت

لینک دانلود: مستقیم

جلد سوم

حجم فایل: 303 کیلوبایت

لینک دانلود: مستقیم

جلد چهارم

حجم فایل: 412 کیلوبایت

لینک دانلود: مستقیم

جلد پنجم

حجم فایل: 470 کیلوبایت

لینک دانلود: مستقیم

متأسفانه جلد ششم و هفتم آماده نمی باشد.

رمز: www.aboutorab.com

منبع: Shiabooks.ir

 

نوشته شده توسط گروه دانلود در روز سه شنبه 1390/5/11 ساعت 21:24

من این مطلب را پسندیدم


نظرات ارسال شده 1 نظر:

م.:

با سلام متاسفانه هیچ کدوم از فایلهای تفسیر تسنیم دانلود نمیشه ممکنه راهنماییم کنید. با تشکر

پاسخ:

با سلام؛ اشکال بر طرف شد. فایلها قابل دانلود می باشد.

امتیاز دهی

امتیاز این صفحه 2 از 4 نظر

• یکی از ستاره های زیر را انتخاب کنید.

 

ارسال نظر

نام*
ايميل
نظر*
کد امنيتي* 

سایر صفحات این موضوع

هزار فضیلت از...

فصلنامه امامت پژوهی شماره 15

حدیث ولایت در...

دوازده امام در...

امامت 11

امامت 10

کتاب الکترونیکی اعمال شب های قدر

کتاب الکترونیکی قطام و نقش او در شهادت امام على (ع)

کتاب الکترونیکی زندگی نامه حضرت علی (ع)

کتاب الکترونیکی سیره پیشوایان (زندگانی امام حسن (ع))

کتاب الکترونیکی صحیفه الحسن(ع)

کتاب الکترونیکی چهل داستان از امام حسن (ع)

کتاب الکترونیکی زینب (س) عقیله بنی هاشم

کتاب الکترونیکی چهل داستان و چهل حدیث از امام جواد (ع)

کتاب الکترونیکی تاریخ انبیاء

کتاب الکترونیکی ویژگی های حضرت مهدی (عج)

کتاب الکترونیکی انتظار و وظائف منتظران

کتاب الکترونیکی 40 حدیث امام زمان (عج)

کتاب الکترونیکی ناپیدا ولی با ما

کتاب الکترونیکی پندهای حکیمانه از رسول الله (ص)

کتاب الکترونیکی مقالاتي پيرامون زندگى حضرت محمد (ص)

کتاب الکترونیکی فضايل و سيره فردى پیامبر گرامى اسلام (ص)

کتاب الکترونیکی چهل داستان و حدیث از پیامبر (ص)

کتاب الکترونیکی آداب و سنن پیامبر اسلام (ص)

کتاب الکترونیکی طب النبی (ص) - عربی

کتاب الکترونیکی ترجمه کامل الزیارات (۳جلد)

مجموعه کتاب های الکترونیکی با موضوع امام حسین و عاشورا

کتاب های الکترونیکی حماسه حسینی از استاد شهید مرتضی مطهری (3 جلد)

کتاب الکترونیکی عاشورا سرمشق زندگی

كتاب گناهان کبیره شهید دستغیب

متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدّسه

کتاب الکترونیکی روز شمار تاریخ اسلام-ماه محرم

کتاب الکترونیکی داستان هايى از خاك تربت امام حسين (ع)

کتاب الکترونیکی حماسه حسینی (۳جلد)

کتاب الکترونیکی از عاشورا تا غدیر

كتاب 110 سرمشق از سخنان حضرت علی (ع)

کتاب الکترونیکی نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)

کتاب الکترونیکی احکام جامع امر به معروف و نهی از منکر

کتاب الکترونیکی قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام

کتاب الکترونیکی جهاد با نفس (مجموعه گرانسنگ حدیثى وسائل الشیعه)

کتاب داستان هاى شیرین از نماز شب

کتاب الکترونیکی تاریخ عصر غیبت

کتاب الکترونیکی زندگانى امام جواد(ع)

کتاب الکترونیکی فاطمة الزهرا علیهاسلام

کتاب الکترونیکی چهل داستان و چهل حدیث از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام

چهل حدیث در مورد فضیلت زیارت امام رضا

متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدّسه

متن خطبه غدیر به 6 زبان زنده دنیا

پیام غدیر

دلیل اینکه ما دوستش داریم…

متن pdf قرآن کریم همراه با فهرست

جناب خضر زیارت امیرالمؤمنین می خواند

کتابچه ختم قرآن با ذکر امیرالمؤمنین

کتابچه درگاه عفو

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

15 محرم

فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام

در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را به سوی شام حرکت دادند.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 74357365

. تعداد كل بازديدكنندگان: 67656999

. بازديدهاي امروز: 27274

. بازديدهاي دیروز: 10233

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2021

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: