به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

تعداد بازدید: 9095
عدالت امیرالمؤمنین

فرستنده: حائری اسدی

موضوع: امیرالمومنین

نویسنده: حائری اسدی

منبع:

چکیده:

.

متن مقاله:

خواستم در مورد عدل علی (ع) سخن گویم . با خود اندیشیدم عدل و عدالت واقعی چیست ؟ پس به سراغ فرهنگ نامه ها و کتب گوناگونی رفتم . جستم و جستم . برگ ، برگ آن ها را ورق زدم . عدل یعنی داد کردن ، داد دادن ، دادگری و انصاف و ... اما آن ها مرا به هدفی که در سر داشتم ، نمی رساند . واقعاً  عدل چیست ؟ عدالت کجاست ؟ انصاف چه می کند ؟ عادل کیست ؟ ظلم بر که؟ عدل بر چه ؟..

با خود گفتم حال که می خواهم عدالت علی را معنا کنم ، چه نویسنده و سخنرانی برتر از امیرالمؤمنین و چه کتابی بهتر از نهج البلاغه ؟ همان به که از زبان خودش فضیلت عدالتش را در یابم که خود بهترین تفسیر است بر اعمالش و والاترین معناست بر کلامش . پس نهج البلاغه را گشودم .

از امام پرسیدند : عدل یا بخشش ، کدام یک برتر است ؟ حضرت فرمود : عدالت ، هر چیزی را در جای خود می نهد ، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد . عدالت تدبیر عمومی مردم است ، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است ، پس عدالت شریف تر و برتر است .

(حکمت 437)

در تفسیر آیه 9 سوره نحل «خدا به عدل و احسان فرمان می دهد» فرمود : عدل ، همان انصاف و احسان همان بخشش است .

(حکمت 231)

از اما در مورد ایمان پرسیدند ، فرمود : ایمان بر چهار پایه استوار است : صبر ، یقین ، عدل و جهاد . امام در آن جا که در مورد عدل توضیح می داد ، فرمود : عدل نیز برچهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانش عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکوداوری کردن و استوار بودن در شکیبایی . پس کسی که شکیبا بود  در کارش زیاده روی نکرده و با نیک نامی در میان مردم زندگی خواهد کرد .

(حکمت 31)

روز انتقام گرفتن از ظالم ، سخت تر از ستمکاری بر مظلوم است .

(حکمت 341)

امام خود اولین عامل به معنای عدل است . چرا که :

به امام گفتند: مردم به دنیادل بسته اند ، معاویه با هدایا و پول های فراوان آن ها را جذب می کند ، شما هم از اموال عمومی به اشراف عرب و بزرگان قریش ببخش واز تقسیم مساوی بیت المال دست بردار ، تا به تو گرایش پیدا کنند . در جواب فرمود : آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود ، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم ، استفاده کنم ؟ به خدا سوگند! تا عمر دارم ، و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند ، هرگز چنین کاری نخواهم کرد ! اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست .

(قسمتی از خطبه 126)

امام در ضرورت اجرای عدالت در تمام شئون جامعه فرمود : به خدا سوگند ! بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم اگر چه با آن ازدواج کرده و یا کنیزانی خریده باشند ، زیرا عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت براو گران آید ، تحمل ستم بر او سخت تر است .

(خطبه 15)

امام در دوران زمامداری خود در شهر کوفه سخنرانی ایراد کرد و فرمود : سوگند به خدا ! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم ، و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم ، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم . چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش ، که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می رود و در خاک زمانی طولانی اقامت می کند ؟

به خدا سوگند ! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم . کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده ، گویا با نیل رنگ شده بودند . پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد . چون به گفته های او گوش دادم ، پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می دارم . روزی آهنی را در آتش گداخته ، به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم . سپس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد . به او گفتم : ای عقیل! گریه کنندگان بر تو بگریند ، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است ؟ اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش با خشم خود، آن را گداخته است ؟ تو از حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم ؟ و از این حادثه شگفت آورتر این که ، شب هنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت ، معجونی در آن ظرف بود ، چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کرده آن مخلوط کرده اند !

به او گفتم : هدیه است ؟ یا زکات یا صدقه ؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر (ص) حرام است . گفت : نه ، نه زکات است و نه صدقه ، بلکه هدیه است . گفتم : زنان بچه مرده بر تو بگریند . آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی ؟ یا عقلت آشفته یا جن زده شده ای ؟ یا هذیان می گویی ؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست ، به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بگیرم ، چنین نخواهم کرد ! و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست تر است . علی را با نعمت های فناپذیر و لذت های ناپایدار چه کار ؟ به خدا پناه می بریم از خفتن عقل و زشتی لغزشی ها و از او یاری می جوییم .

(خطبه 224)

امام به اجرای عدای پای بند است ، زیرا که ره آورد عدالت را به زیبایی تفسیر می کند :

و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد ، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد . پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند ، یا زمامدار بر رعیت ستم کند ، وحدت کلمه از بین می رود ، نشانه های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک ، هوا پرستی فراوان ، احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان شود .

(قسمتی از خطبه 126)

پس از بیعت مردم مدینه با امام (ع) ، ایشان در قسمتی از اولین سخنرانی خود فرمود : آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد ، در تلاش است . برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می روند ، که اهل نجاتند ، و بعضی به کندی می روند و امیدوارند ، و دیگری کوتاهی می کند و در آتش جهنم گرفتار است . چپ و راست ، گمراهی و راه میانه ، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کند گذرگاه سنت پیامبر (ص) است و سرانجام ، بازگشت همه به آن سو می باشد . ادعا کننده باطل نابود شد و دروغگو زیان کرد و هر کس با حق در افتاد هلاک گردید.

(قسمتی از خطبه 16)

علی (ع) نه تنها خود جاری کننده حکم عدالت است ، بلکه فرزندان و فرمانداران و مأمورین خود را نیز به اجرای عدل و برائت از ظلم فرا می خواند .

امام فرزندان را به رعایت مقررات عدالت در قصاص سفارش می کند و می فرماید : ای فرزندان عبدالمطلب ! مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید ، امیرمؤمنان کشته شد . بدانید ! جز کشندة من کسی دیگر نباید کشته شود . درست بنگرید !  اگر من از ضربت او مردم ، او را تنها یک ضربت بنزنید و دست و پا دیگر اعضای او را نبرید ، من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود : بپرهیزید از بریدن اعضای مرده ، هر چند سگ دیوانه باشد.

(قسمتی از نامه 47)

چون زیاد بن ابید را به جای عبدالله بن عباس ، به فارس و شهرهای پیامون آن فرستاد ، او را در دستور العملی طولانی ، از گرفتن مالیات نابهنگام نهی کرد و فرمود : عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن ، که ستم ، رعیت را به آوارگی می کشاند و بیداد گری ، به مبارزه و شمشیر می انجامد .

(حکمت 476)

امام در قسمتی از نامه خود بر مالک اشتر ، فرماندار مصر ، فرمود: با خدا و با مردم و با خویشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری ، انصاف را رعایت کن ، که اگر چنین نکنی ، ستم واداشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود و آن را که خدا دشمن شود ، دلیل او را نپذیرد ، که با خدا سرجنگ دارد تا آن گاه که باز گردد یا توبه کند و چیزی جز ستمکاری نعمت خدا را دگرگون نمی کند و کیفر او را نزدیک نمی سازد که خدا دعای ستم دیدگان را می شنود و در کمین ستمکاران است .

(نامه 53)

حال که قطره ای از دریای فضائل و کرامات علی (ع) بر ذهن تشنه ام چکید ، احساس سیرابی می کنم و درک جمله پیامبر (ص) در خطبه غدیر برایم سهل تر می گردد . آنجا که فرمود :

ای جمعیت انسان ها ! این علی برادر و جانشین و دارنده علم من و امام و رهبر امت من می باشد، تفسیر کننده کتاب خدای عزیز و بزرگ و دعوت کننده مردم به قرآن و عمل کننده در راه خشنودی خداست .

و پس از آن د رحق ستم کنندگان در حق علی (ع) چنین دعا می کند :

پرورودگارا !  دوست بدار آن کس که علی را دوست دارد و دشمن دار آن را که با علی دشمن است . دور گردان از رحمت خود آنان را که امامت او را انکار کنند و خشم گیر بر آنان که حق او را به ستم باز گیرند .

اما از آنجا که رسول ما بشیر و نذیر است ، باز در همان خطبه غدیر آینده روشن ما را چنین تبیین می سازد :

ای جمعیت انسان ها ! همانا من پیامبر و علی جانشین من است . آگاه باشید ! همانا آخرین امامان از ما ، حضرت مهدی (عج) است . آگاه باشید ! او بر تمام ادیان پیروز می شود . آگاه باشید ! او از ستمگران انتقام می گیرد !  آگاه باشید ! او گشاینده درهای بسته دژهای مستحکم شرک و فساد و نابود کننده آن هاست . آگاه باشید ! او نابود کننده مشرکان است از هر نژاد و ملتی که باشند . آگاه باشید ! او انتقام گیرنده خون دوستان خدای عزیز و بزرگ است ...

اینک آرامش سراسر وجودم را فرا می گیرد و عطشم برای سیر بیشتر در عالم روحانی و والای تفکرات حیدر (ع) فزون تر می شود و میلم به انجام توصیه های مولا چندین برابر می گردد . چرا که رسولم در همان خطبه غدیر فرمود :

«من یطع الله و رسوله و علیاً  و الائمه الذین ذکرتهم فقد فاز فوزاً  عظیماً »

«یا اعدل العادلین»

1390/6/16

 

توضیحات

برای ارسال کارهای خود برای ما می توانید از پانل اختصاصی خود اقدام نمائید. اگر تاکنون عضو پایگاه نشده اید هم اکنون از طریق این لینک عضو شوید.
بانک های اطلاعاتی زیر به شما کمک خواهد کرد تا کارهای زیباتری خلق کنید.

بانک اطلاعات

 

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

6 ربیع الاول

واقعه ای در این روز به ثبت نرسیده است.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 70888689

. تعداد كل بازديدكنندگان: 64602786

. بازديدهاي امروز: 1057

. بازديدهاي دیروز: 9492

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2015

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: