به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

5
دسته: امام رضا (علیه سلام) » ولادت
A
دسته: امام صادق (علیها سلام) » شهادت
عید سعید فطر3
دسته: عید سعید فطر
12
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
11
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 10
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 9
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
15 رمضان 5
دسته: امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)
15 رمضان 4
دسته: امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)
15 شعبان 10
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15 شعبان 9
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15 شعبان 8
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
10
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
9
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3شعبان8
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3شعبان7
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3شعبان6
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
مبعث 3
دسته: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)>>مبعث
13رجب16
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13رجب15
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13رجب14
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
12
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
11
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
10
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
ولادت امام جواد (علیه السلام)1
دسته: امام جواد علیه السلام>>ولادت
شهادت امام هادی (علیه السلام)3
دسته: امام هادی (علیه السلام) » شهادت
ولادت امام باقر (علیه السلام)2
دسته: امام باقر (علیه السلام) » ولادت
روز مادر (ولادت)5
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)
روز مادر (ولادت)4
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)
فاطمیه17
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه16
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه15
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه14
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه13
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه12
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه11
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
غدیر 8
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
ولادت_4
دسته: امام رضا (علیه سلام) » ولادت
ولادت_3
دسته: امام رضا (علیه سلام) » ولادت
ولادت_2
دسته: امام رضا (علیه سلام) » ولادت
ولادت_1
دسته: امام رضا (علیه سلام) » ولادت
شهادت امام صادق (علیها سلام) -1
دسته: امام صادق (علیها سلام) » شهادت
21 رمضان 8
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 7
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 6
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 5
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
15 رمضان 3
دسته: امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)
15 رمضان 2
دسته: امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)
15 شعبان 7
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15 شعبان 6
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15 شعبان 5
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15 شعبان 4
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
3 شعبان 5
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3 شعبان 4
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3 شعبان 3
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
3 شعبان 2
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
شهادت امام موسی کاظم(علیه السلام) 1
دسته: امام موسی کاظم(علیه السلام) >> شهادت
وفات حضرت زینب (علیها سلام) 1
دسته: حضرت زینب (علیها سلام) » وفات
13 رجب 9
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 8
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 7
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 6
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 5
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
شهادت امام هادی (علیه السلام)2
دسته: امام هادی (علیه السلام) » شهادت
ولادت امام باقر (علیه السلام)1
دسته: امام باقر (علیه السلام) » ولادت
ولادت حضرت معصومه (علیها سلام) 1
دسته: حضرت معصومه (علیها سلام) » ولادت
8 شوال 1
دسته: 8 شوال(سالروز تخریب قبور ائمه بقیع)
عید سعید فطر2
دسته: عید سعید فطر
عید سعید فطر1
دسته: عید سعید فطر
ولادت حضرت زینب (علیها سلام) 1
دسته: حضرت زینب (علیها سلام) » ولادت
شهادت امام هادی (علیه السلام)1
دسته: امام هادی (علیه السلام) » شهادت
15شعبان 3
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15شعبان 2
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
15شعبان 1
دسته: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)
محرم5
دسته: امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)
محرم4
دسته: امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)
محرم3
دسته: امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)
محرم2
دسته: امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)
محرم1
دسته: امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)
3 شعبان 1
دسته: امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)
15 رمضان 1
دسته: امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)
فاطمیه10
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه9
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه8
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه6
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه7
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه5
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه4
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه3
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه2
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
فاطمیه1
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)
روز مادر (ولادت)3
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)
روز مادر (ولادت)2
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)
روز مادر (ولادت)1
دسته: حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)
غدیر7
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر6
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر5
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر4
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر3
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر2
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
غدیر1
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر
21 رمضان 4
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 3
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 2
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
21 رمضان 1
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)
13 رجب 4
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 3
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 2
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
13 رجب 1
دسته: امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)
مبعث2
دسته: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)>>مبعث
مبعث1
دسته: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)>>مبعث

تعداد مطالب در هر صفحه: 102050  

نمایش همه

دسته بندی تصاویر

امام جواد علیه السلام>>ولادت

امام رضا (علیه سلام) » ولادت

امام صادق (علیها سلام) » شهادت

امام موسی کاظم(علیه السلام) >> شهادت

حضرت زینب (علیها سلام) » وفات

امام باقر (علیه السلام) » ولادت

حضرت معصومه (علیها سلام) » ولادت

8 شوال(سالروز تخریب قبور ائمه بقیع)

عید سعید فطر

حضرت زینب (علیها سلام) » ولادت

امام هادی (علیه السلام) » شهادت

امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) » 15 شعبان (ولادت)

امام حسین (علیه السلام) » محرم (شهادت)

امام حسین (علیه السلام) » 3 شعبان (ولادت)

امام حسن (علیه السلام) » 15 رمضان (ولادت)

حضرت فاطمه (علیها سلام) » فاطمیه (شهادت)

حضرت فاطمه (علیها سلام) » روز مادر (ولادت)

امیرالمومنین (علیه السلام) » غدیر

امیرالمومنین (علیه السلام) » 21 رمضان (شهادت)

امیرالمومنین (علیه السلام) » 13 رجب (ولادت)

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)>>مبعث

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامهتعداد بازدید: 5209

تقویم شیعه

3 جمادی الثانی

در این روز در سال 11 هجری قمری در روز سه شنبه شهادت حضرت بتول عذراء مظلومه مضروبه حضرت سیدة النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها به وقوع پیوسته است.

امام رضا علیه السلام می‌فرمایند : «إن فاطمة صدیقة شهیدة» : «همانا فاطمه راستگو و شهیده است.»

بعد از شهادت و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سه بار به منزل امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها هجوم آورده و در هر بار به طریقی جسارت به اهل بیت علیهم السلام کردند. در یکی از این دفعات که در منزل آن حضرت را آتش زدند و به زور وارد منزل شدند، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها پشت در بودند.

با اینکه می‌دانستند آن حضرت پشت در است با لگد و فشار در را باز کردند و میخ، سینه آن مخدره را آزرد و محسن علیه السلام سقط شد و پهلوی آن حضرت شکست. آن حضرت بیهوش روی زمین قرار گرفت و حضرت مولی الموحدین علیه السلام را با سر و پای برهنه و دست بسته به طرف مسجد بردند.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 60819638

. تعداد كل بازديدكنندگان: 55072622

. بازديدهاي امروز: 6446

. بازديدهاي دیروز: 12867

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2010

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: