به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

  مداحی   سخنرانی   کلیپ   ادعیه   زیارت  

• ملاک ترقّی چیست؟(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : عبادت

زمان: 6:36

2.65 MB : حجم

 


• کیفیّت یا کمیّت؟(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : عبادت

زمان: 3:51

1.55 MB : حجم

 


• عبادت عادتی(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : عبادت

زمان: 6:19

2.54 MB : حجم

 


• از خدا طلبکار نباش!(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : عبادت

زمان: 3:35

1.65 MB : حجم

 


• وظیفه در برابر امام(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام شناسی

زمان: 2:07

0.97 MB : حجم

 


• نحوه برخورد با دشمن اهل بیت(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام شناسی

زمان: 3:15

1.5 MB : حجم

 


• کوتاهی در حق امام(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام شناسی

زمان: 1:53

0.87 MB : حجم

 


• غلو در شأن امام(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام شناسی

زمان: 2:25

1.39 MB : حجم

 


• معنای معرفت(سخنرانی)

سخنران: استاد رفیعی

موضوع : امام شناسی

زمان: 2:25

1.58 MB : حجم

 


• شفاعت پارتی بازی نیست!(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : شفاعت

زمان: 3:02

1.74 MB : حجم

 


• آیا شفاعت افیون دین است؟!!(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : شفاعت

زمان: 2:40

1.23 MB : حجم

 


• خوف و رجاء(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : شفاعت

زمان: 1:59

1.23 MB : حجم

 


• مومن شافع است(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : شفاعت

زمان: 5:05

2.92 MB : حجم

 


• معنای شفاعت(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : شفاعت

زمان: 1:05

0.51 MB : حجم

 


• برخورد وهابیت با مسلمانان(سخنرانی)

سخنران: استاد شهاب مرادی

موضوع : سالگرد تخریب بقیع

زمان: 20:51

5.97 MB : حجم

 


• رشک پروانه ها(مداحی)

مداح: صادق تهرانی زاده

مناسبت : سالگرد تخریب بقیع

زمان: 2:35

6.07 MB : حجم

 


• کبوتر دل(مداحی)

مداح: دیگر مدّاحان

مناسبت : سالگرد تخریب بقیع

زمان: 5:00

4.59 MB : حجم

 


• یه مدینه یه بقیع(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : سالگرد تخریب بقیع

زمان: 2:35

2.37 MB : حجم

 


• جلوه جنت(مداحی)

مداح: دیگر مدّاحان

مناسبت : سالگرد تخریب بقیع

زمان: 1:32

1.42 MB : حجم

 


• دعای روز فطر در صحیفه(ادعیه)

مداح: دیگر مدّاحان

موضوع : -

زمان: 13:43

3.15 MB : حجم

 


• وداع امام سجاد با ماه رمضان(ادعیه)

مداح: میثم مطیعی

موضوع : -

زمان: 15:49

4.53 MB : حجم

 


• دعای شب عید فطر(ادعیه)

مداح: حاج رضا بکایی

موضوع : -

زمان: 16:37

3.81 MB : حجم

 


• زندگی بی علی(مداحی)

مداح: حاج‌ مهدی‌ میرداماد

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 05:29

1.89 MB : حجم

 


• شب بلند آسمونه(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 5:25

3.73 MB : حجم

 


• روضه سی سال(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 3:23

1.17 MB : حجم

 


• خاطره های مدینه (مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 5:35

1.92 MB : حجم

 


• خداحافظ تنهایی(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 5:28

1.26 MB : حجم

 


• ای که در دست خود داری(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 4:21

3 MB : حجم

 


• آسمون چشما خونه(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 06:23

2.2 MB : حجم

 


• علی علی یا علی(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 06:03

2.08 MB : حجم

 


• هنوزم منتظرم (مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 2:54

0 MB : حجم

 


• همه بر گرد بسترت(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 3:33

0 MB : حجم

 


• امشب هوای کوفه(مداحی)

مداح: حمید علیمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 2:11

0 MB : حجم

 


• ای که در دست خود داری(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 4:21

0 MB : حجم

 


• آسمون چشمات(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 6:23

0 MB : حجم

 


• علی علی یا علی(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : شهادت امیرالمومنین (ع)

زمان: 6:3

0 MB : حجم

 


• مروارید شوق(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : میلاد امام مجتبی(ع)

زمان: 7:43

1.33 MB : حجم

 


• مولا دریا(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : میلاد امام مجتبی(ع)

زمان: 6:24

2.94 MB : حجم

 


• خورشید رسول الله(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : میلاد امام مجتبی(ع)

زمان: 4:00

0.92 MB : حجم

 


• ‌دل بی قرار(مداحی)

مداح: حاج‌ محمود کریمی

مناسبت : میلاد امام مجتبی(ع)

زمان: 8:31

1.96 MB : حجم

 


• مناجات ربّنا(ادعیه)

مداح: استاد مؤذن زاده اردبیلی

موضوع : -

زمان: 4:14

0.97 MB : حجم

 


• تکامل روزه را بخواهیم(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : روزه

زمان: 3:41

1.69 MB : حجم

 


• جزای روزه خداست(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : روزه

زمان: 5:25

2.49 MB : حجم

 


• ادب روزه(سخنرانی)

سخنران: استاد علوی تهرانی

موضوع : روزه

زمان: 2:14

1.28 MB : حجم

 


• خداشناسی،‌ لازمه استجابت دعا(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : دعا

زمان: 8:48

4.04 MB : حجم

 


• دعای مأثور کی اثر میکند؟(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : دعا

زمان: 7:09

3.29 MB : حجم

 


• اظهار به فقر خود در دعا(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : دعا

زمان: 2:26

1.12 MB : حجم

 


• اخلاص در دعا(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : دعا

زمان: 2:43

1.26 MB : حجم

 


• در دعا دروغ نگوییم(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : دعا

زمان: 5:10

2.38 MB : حجم

 


• توبه الگو ندارد(سخنرانی)

سخنران: استاد فاطمی نیا

موضوع : توبه

زمان: 1:55

0.89 MB : حجم

 


اولينبعدي |  1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9قبليآخرين
تعداد مطالب در هر صفحه: 1020 | 50

مداحان

حاج حسین فخری

حاج عبدالرضا هلالی

حاج احمد واعظی

کربلایی نریمان پناهی

حاج منصور ارضی

حاج مجید بنی‌فاطمه

کربلایی جواد مقدم

حاج سعید حدادیان

حاج‌حسین‌سیب‌سرخی

صادق تهرانی زاده

میثم مطیعی

حاج رضا بکایی

حمید علیمی

استاد مؤذن زاده اردبیلی

موسوی قهّار

علیرضا سبحانی

حاج محمدرضا طاهری

حاج حسن خلج

دیگر مدّاحان

حاج‌ مهدی‌ میرداماد

حاج‌ محمود کریمی

مهدی سماواتی

ابراهیمی مجد

مهدی صدقی

محسن فرهمند

مناسبت ها

شهادت‌حضرت‌زهرا(س)

شهادت امام سجاد (ع)

دهه اول ماه محرم

عید غدیر خم

ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س)

شهادت امام جواد (ع)

ولادت امام رضا (ع)

ولادت حضرت معصومه (س)

شهادت امام صادق (ع)

سالگرد تخریب بقیع

شهادت امیرالمومنین (ع)

میلاد امام مجتبی(ع)

میلاد امام زمان(عج)

میلاد امام حسین(ع)

میلاد حضرت ابالفضل(ع)

میلاد امام سجاد(ع)

شهادت امام کاظم(ع)

میلاد امیرالمومنین(ع)

شهادت امام هادی(ع)

میلادحضرت زهرا(س)

میلاد پیامبر اکرم(ص)

شهادت امام رضا(ع)

شهادت امام مجتبی(ع)

رحلت رسول اکرم(ص)

اربعین حسینی

شهادت‌حضرت‌رقیه(س)

 

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

13 ذی الحجه

شق القمر

در شب 14 ذی الحجة واقعه شق القمر به اعجاز پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مکه رخ داد. قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند و حضرت با انگشت اشاره به ماه کرد و به قدرت الهی ماه دو نیم شد و باز به هم پیوست.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 64572338

. تعداد كل بازديدكنندگان: 58544731

. بازديدهاي امروز: 2924

. بازديدهاي دیروز: 16648

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2012

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: