به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

• مقداد بن عمرو

موضوع: اصحاب

کلمات کليدي: مقداد بن عمرو ، اصحاب

 

 


مِقداد بن عمرو بن ثَعلَبه بهراوي کِنْدي
، معروف به مقداد بن اسود، قامتي بلند و چهره اي گندمگون داشت. [1]  او از ياران شجاع و قهرمانان و نجيب پبامبر خدا بود [2]  که در تمام جنگ هاي پيامبر صلي الله عليه وآله شرکت کرد. [3]  او را مجمعِ فضايل و مناقب دانسته اند و يکي از «ارکان اربعه» [4]  شمرده اند [5]  و پيامبر خدا، وي را يکي از چهار نفري برشمرده است که بهشت، شيفته ديدار آنان است. [6]

او پس از پيامبر خدا، استوار گام در صراط مستقيم بماند و حقّ ولايت علي  عليه السلام را پاس داشت و مخالفت خود را با تغيير نادرست جريان رهبري امّت پس از پيامبر خدا در مسجد نبوي آشکارا بيان کرد. [7]

برخي روايات، مقداد را مطيع ترين يار امام  عليه السلام دانسته اند [8]  و او از معدود کساني است که بر پيکر مطهّر زهرايِ طاهره  عليها السلام نماز گزارد. [9]

مقداد با خلافت عثمان، مخالفت کرد و با سخنراني شکوهمندي در مسجد مدينه، اين مخالفت را اعلام داشت[10]  و گفت:

من از قريش در شگفتم! آنان مردي را وا نهاده اند که کسي را از او داناتر و عادل تر نمي شناسم. ... هان! به خدا سوگند، اگر ياوراني مي يافتم....

او به سال 33 هجري و در هفتاد سالگي زندگي را بدرود گفت. [11]

مقداد از آغاز، ثروتمند بود و وصيّت کرد که 36 هزار درهم از دارايي اش را به حسن و حسين عليهما السلام بدهند. [12]  اين وصيّت، نشان دهنده محبّت او به اهل بيت و بزرگداشت و احترام او نسبت به ايشان است.

 

در الأمالي - به نقل از عبد الرحمان بن جُندَب، از پدرش - می خوانیم:چون با عثمان بيعت شد، شنيدم که مقداد بن اَسوَد کِنْدي به عبد الرحمان بن عَوف مي گويد:

اي عبد الرحمان! به خدا سوگند، نديدم که با اهل بيت پيامبري پس از او چنين کنند که با اين خاندان کردند.

عبد الرحمان گفت:

اي مقداد! چه ارتباطي با تو دارند؟

گفت:

به خدا سوگند، من آنها را به خاطر محبّتم به پيامبر خدا، دوست دارم و به خدا سوگند، چنان بغض و اندوهْ مرا فرا مي گيرد که کوچک ترين گشايشي نمي يابم، از آن رو که قريش، خود را به سبب [ وابستگي به] شرافت آنها، از ساير مردم، برتر ديد و با اين حال، همگي بر بيرون کشيدن قدرت پيامبر خدا از دست اينان، اتّفاق کردند.

عبد الرحمان گفت:

واي بر تو! به خدا سوگند، همه توانم را براي شما به کار بردم. [13]

مقداد به او گفت:

به خدا سوگند، مردي را وا نهادي که از زمره فرمان دهندگان به حق و عاملان به آن بودند. بدان که به خدا سوگند، اگر من ياوراني عليه قريش داشتم، همچون روز بدر و اُحد با آنان مي جنگيدم.

عبد الرحمان گفت:

مادرت به عزايت بنشيند، اي مقداد! مبادا مردم، اين سخن را از تو بشنوند. بدان که به خدا سوگند، من بيم آن دارم که اختلاف بيندازي و فتنه برانگيزي.

پس از بازگشت مقداد، نزد او رفتم و گفتم:

اي مقداد! من از ياوران تو ام.

مقداد گفت:

خدا تو را رحمت کند، اي جُندَب! آنچه ما مي خواهيم، با دو نفر و سه نفر، انجام شدني نيست.

پس از نزدش بيرون آمدم و به نزد علي بن ابي طالب  عليه السلام رفتم و آنچه را گفته بود و گفته بودم، باز گفتم. پس برايمان دعاي خير کرد. [14]

 

در تاريخ اليعقوبي - در يادکردِ بدعت هاي روزگار خلافت عثمان - می خوانیم: گروهي به علي بن ابي طالب متمايل شدند و زبان به اعتراض بر عثمان گشودند.

يکي از آنان روايت کرده و گفته است:

به مسجد پيامبر خدا وارد شدم. ديدم مردي زانو زده و چنان آه مي کشد که گويي دنيا از آنِ او بوده و از دستش رُبوده اند و چنين مي گفت:شگفتا از قريش و دور کردن اين خلافت از خاندان پيامبرشان، در حالي که در ميان اين خاندان، نخستين مؤمن و پسر عموي پيامبر خداست، که داناترين مردم و آگاهترينِ ايشان به دين خدا و پُر بهره ترين آنان از اسلام و بيناترين آنان به راه ها و بهترين راهنما به راه راست است.

به خدا سوگند، خلافت را از رهنماي رهيافته و پاک و پاکيزه، دور داشتند و قصد اصلاح امّت و يا [ پيمودن] راه درست مذهب را نداشتند ؛ بلکه دنيا را بر آخرت، مقدّم داشتند. مرده باد اين قوم ستمکار و از رحمت الهي به دور باد!

به او نزديک شدم و گفتم:

تو کيستي، خدا رحمتت کند؟ و اين مرد که مي گويي، کيست؟

گفت:

من مقداد پسر عمروم و آن مرد، علي بن ابي طالب  عليه السلام است.

گفتم:

آيا به اين امر برنمي خيزي تا من هم تو را ياري دهم؟

گفت:

اي برادرزاده! اين، کاري نيست که با يک نفر و دو نفر به انجام رسد.

پس از آن که بيرون آمدم، ابو ذر را ديدم و ماجرا را برايش بازگفتم.

گفت:

برادرم مقداد، راست مي گويد.

سپس نزد عبد اللَّه بن مسعود آمدم و ماجرا را گفتم.

 

گفت:باخبر شديم و کوششي نکرديم. [15]

 

________________________________________________________

پی نوشت:

[1] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الإصابة:8201:160:6.

[2] حلية الأولياء:172:1.

[3] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الطبقات الکبري:162:3.

[4] ارکان اربعه، يعني چهار نفري که پس از وفات پيامبر، برای یاری رساندن به علی علیه السلام داوطلب شدند ( الاختصاص :6 )

[5] الاختصاص:6.

[6] المعجم الکبير:6045:215:6، حلية الأولياء:142:1 و ص 190، الخصال:80:303.

[7] الخصال:4:463، الاحتجاج:37:194:1، رجال البرقي:64.

[8] رجال الکشّي:22:46:1.

[9] الخصال:50:361، رجال الکشّي:13:34:1، الاختصاص:5، تفسير فرات:733:570.

[10] تاريخ الطبري:232:4 و 233، الکامل في التاريخ:221:2-224، تاريخ اليعقوبي:163:2.

[11] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الطبقات الکبري:163:3.

[12] تهذيب الکمال:6162:456:28.

[13] مقصود عبد الرحمان، تلاش سرنوشت سازِ او براي انتخاب خليفه در شوراي شش نفره پس ازکشته شدن عمر است - که پيشتر یاد شد - و به انتخاب عثمان انجامید (م)

[14] الأمالي، طوسي:323:191.

[15] تاريخ اليعقوبي:163:2.

 

 

 

پی نوشت ها:

[1] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الإصابة:8201:160:6.

[2] حلية الأولياء:172:1.

[3] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الطبقات الکبري:162:3.

[4] ارکان اربعه، يعني چهار نفري که پس از وفات پيامبرصلي الله عليه وآله آمادگي خود را براي ياري امام علي عليه السلام به ايشان عرضه داشتند. (ر. ک:الاختصاص:6)

[5] الاختصاص:6.

[6] المعجم الکبير:6045:215:6، حلية الأولياء:142:1 و ص 190، الخصال:80:303.

[7] الخصال:4:463، الاحتجاج:37:194:1، رجال البرقي:64.

[8] رجال الکشّي:22:46:1.

[9] الخصال:50:361، رجال الکشّي:13:34:1، الاختصاص:5، تفسير فرات:733:570.

[10] تاريخ الطبري:232:4 و 233، الکامل في التاريخ:221:2-224، تاريخ اليعقوبي:163:2.

[11] المستدرک علي الصحيحين:5484:392:3، الطبقات الکبري:163:3.

[12] تهذيب الکمال:6162:456:28.

[13] مقصود عبد الرحمان، تلاش سرنوشت سازِ او براي انتخاب خليفه در شوراي شش نفره پس ازکشته شدن عمر است - که پيش تر ياد شد - و به انتخاب عثمان انجاميد. (م)

[14] الأمالي، طوسي:323:191.

[15] تاريخ اليعقوبي:163:2.

 

نوشته شده توسط گروه اصحاب و یاران در روز چهارشنبه 1391/4/14 ساعت 25:58

من این مطلب را پسندیدم

امتیاز دهی

امتیاز این صفحه 3 از 5 نظر

• یکی از ستاره های زیر را انتخاب کنید.

 

ارسال نظر

نام*
ايميل
نظر*
کد امنيتي* 

سایر صفحات این موضوع

ام فضل بنت حارث

مالک بن حبیب

قرظه بن کعب انصاری

حارث همدانی(2)

عثمان بن حُنیف

شریک بن حارث سلمی

صفوان بن حذیفه یمانی

کمیل بن زیاد

کردوس بن هانی

هانی بن نمره مرادی

هاشم بن عتبه

قنبر

فضل بن عباس

علقمه بن قیس

عمرو بن محصن

عبدالله بن کعب مرادی

طرماح بن عدی

صیفی بی فسیل شیبانی

صعصعه بن صوحان عبدی

شریح بن هانی

سلیم بن قیس هلالی

سلمان فارسی

سعید بن قیس همدانی

سعید بن سرح

رشید هجری

ربیع بن زیاد حارثی

حارث همدانی

جویره بن مسهر

جندب بن عبدالله ازدی

جندب بن زهیر ازدی

جعده بن هبیره مخذومی

جاریه بن قدامه انصاری

ثابت بن قیس

بریده اسلمی

اویس قرنی

ابو قتاده انصاری

ابو ایوب انصاری

مالک بن تيهان

ابوبرزه اسلمی

زید بن وهب جهنی

جریش سکونی

اصبغ بن نُباته

ابو اليسر انصاری (کعب بن عمرو)

ابو الجنوب (حبشي بن جناده)

ابراهيم بن مالک اشتر

ابورافع

ابوسعيد خُدری

ابو عمره انصاری

صعصعة بن صوحان عبدی

جابر بن عبدالله انصاری

سعد بن مسعود انصاری

خالد بن معمر بن سدوسی

احنف بن قيس تميمی سعدی

ميثم تمار (ابو سالم)

خزيمة بن ثابت (ذو شهادتين)

حجر بن عدی

معقل بن قيس رياحي

مخنف بن سليم

حذيفة بن يمان

محمد بن ابي حذيفه

حکيم بن جبلة

مالک بن کعب

زِر بن حبيش

قثم بن عباس

زياد بن نضر

عمرو بن حمق خزاعي

سعد بن مسعود ثقفي

عمر بن ابي سلمه

زيد بن صُوحان

عمّار بن ياسر

سعيد بن قيس همداني

عبد اللَّه بن شبيل احمسی

سهل بن حُنَيف

عبد اللَّه بن جعفر

ضرار بن ضمره ضبابی

عامر بن واثله

ابو شجاع قتباني (سعيد بن يزيد حميري)

يريم بن شريح همداني

شبيب بن عامر (جد کرماني)

قبيصه بن جابر اسدي (ابو العلاء کوفي)

ابو کعب خثعمي

سعيد بن عبيد طائي

هاني بن خطاب أرحبي

ظبيان بن عماره تميمي

شمر بن ابرهه

نابغه جعدي (قيس بن عبدالله جعدي)

مالک بن عباده غافقي (ابو موسي)

کعب بن فقيم أزدي

همام بن شريح

عامر بن عبد قيس

سلمه بن اکوع

عاصم بن زياد

قَبيصه بن ضبيعه عبسي

هند بن ابي هاله (هند بن عمرو جملي)

قيس بن عفريه (عقديه) حمیسي

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

10 شوال

واقعه ای در این روز به ثبت نرسیده است.

 

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 73631306

. تعداد كل بازديدكنندگان: 67019317

. بازديدهاي امروز: 946

. بازديدهاي دیروز: 5611

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2021

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: