به سایت تخصصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام - ابوتراب - خوش آمدید. امیدواریم بتوانیم تحت توجهات آن حضرت در خدمت دوستان ایشان باشیم ... به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ... به آسمان رود و کار آفتاب کند
. . .
   

 

 

 

شرح لقب

 

 

• سعيد بن قيس همداني

موضوع: اصحاب

کلمات کليدي: سعید بن قیس، جنگ جمل، جنگ صفین

 

سعيد، جنگاوري دلير و قهرماني کم نظير بود. او در جنگ‏هاي جمل[1]  و صِفّين[2]، شرکت داشت و در جمل[3] و صفّين[4]، امام عليه السلام او را به سرداري بني هَمْدان گماشت. او در ضمن سخنراني‏اي رسا در جمع يارانش چگونگي دو سپاه را به نيکويي بَر نمود[5]  و عظمت سپاه علي عليه السلام را - که گروهي از بدريان در آن حضور داشتند - نشان داد و آن گاه، جايگاه والاي علي عليه السلام را به زيبايي تبيين کرد و با تکيه هوشمندانه بر پيشينه زشت معاويه، رسوايي او و پدرانش را بيان کرد.[6]

 او در موارد بسياري اطاعت مطلق خود از علي عليه السلام را با عبارت‏هايي هيجان‏بار بيان کرده است. علي عليه السلام نيز آن پارسامرد رزم‏آور را مي‏ستود. از جمله فرمود :

«پشتيبان بزرگ حقيقت، آنان را به پيش مي‏برد

سعيد بن قيس [ را مي‏گويم]، آن بزرگْ پشتيبان را».[7]

 پس از جنگ صِفّين، امام عليه السلام براي جلوگيري از غارتگري‏هاي سفيان بن عوفدر انبار،[8]  او را بدان‏سوي، گسيل داشت.[9]

 سعيد، پس از علي عليه السلام نيز بر صراط حق، استوار ماند و در جمع ياران امام حسن عليه السلام قرار گرفت. امام حسن عليه السلام او را به عنوان جانشين قيس بن سعد به نبرد با معاويه گسيل داشت.[10]  ابو عمرو کَشّي او را بدين سان ستوده است :

 او از بزرگان تابعيان و از سران و زاهدان آنان بود.[11]

 سعيد بن قيس، حدود سال 41 هجري زندگي را بدرود گفت.[12]

 

چند روایت در مورد جناب سعید

 

در الغارات - در ياد کردِ غارت شهر انبار، توسّط سفيان بن عوف و درخواست علي عليه السلام از مردم براي حرکت کردن به سوي او و تن‏زدن يارانش - آمده است:

 

پس حُجْر بن عَديّ کِنْدي و سعيد بن قيس همْداني برخاستند و گفتند:

اي امير مؤمنان! خدا برايت بد نياورَد ! به ما فرمان بده تا پيروي‏ات کنيم که - به خدا سوگند - ما بر سرِ اطاعت تو، نه بر فنا شدن دارايي‏مان بي‏تابي مي‏کنيم و نه بر کشته شدن خويشانمان.[13]

 

در الفتوح - در ياد کردِ جنگ صِفّين - آمده است:

 

سعيد بن قيس گفت:

به خدا سوگند - اي امير مؤمنان -، ما جز براي خدا ياري نکرديم و جز به او پاسخ مثبت نداديم، و با کسي جنگيديم که نه سابقه‏اي چون تو دارد و نه خويشاونديِ تو را [ با پيامبر صلي الله عليه وآله]. ما را به هر سو که مي‏خواهي و هرکجا که دوست داري، روانه کن که ما گوش به فرمان و مطيع تو ايم.

 در اين جا بود که علي عليه السلام چند بيتي سرود :

«اگر من دربان بهشت بودم

به [ قبيله] همْدان مي‏گفتم:به سلامتْ وارد شويد.

خداوند، بهشت را به همْدان، پاداش دهد که آنان

در روز سختي، براي دشمنان، چون سمّ کشنده اند».[14]

 

در تاريخ الطبري - به نقل از جبر بن نوف (پس از آن که تحريک و ترغيب امام علي عليه السلام را براي پيکار با شاميان، پس از جنگ صفّين، نقل کرده است) - آمده است:

 

پس سعيد بن قيس همْداني برخاست و گفت:

اي امير مؤمنان! با دل و جان، گوش به فرمان و مطيع هستيم. من نخستين کسي هستم که در پيِ آنچه خواستي و طلب کردي، آمده‏ام.[15]

 

در الغارات - به نقل از ابو عبد الرحمان سُلَمي (در همان جرياني که در نقل پيشين، ياد شد) - آمده است:

 

پس سعيد بن قيس همْداني برخاست و گفت:

اي امير مؤمنان! به خدا سوگند، اگر به ما فرمان دهي که پياده و پابرهنه و بدون زاد و توشه تا قُسطنطنيّه و روم برويم، نه من نافرماني مي‏کنم و نه هيچ کس از قومم.

 [ علي عليه السلام ]فرمود:

«راست مي‏گوييد. خداوند به شما جزاي خير دهد».[16]

 

_______________________________________________________________

پی نوشت:

[1] الجمل:319، شرح نهج البلاغة:144:1.

[2] تاريخ الطبري:574:4، الفتوح:31:3.

[3] الجمل:319.

[4] وقعة صفّين:205، تاريخ خليفة بن خيّاط:147، الفتوح:31:3.

[5] وقعة صفّين:236 و 437، الغارات:481:2 و 637، الأمالي، طوسي:293:174.

[6] وقعة صفّين:236 و 237.

[7] مناقب آل أبي طالب:172:3، الديوان المنسوب إلي الإمام علي‏عليه السلام:432:572.

[8] انبار، شهري کوچک و آباد در روزگار ساسانيان بوده است و بقاياي آن در شصت کيلومتري غرب بغداد، قابل مشاهده است. نامگذاري آن به «انبار»، از آن رو بوده که مرکز نگهداري گندم و جو و کاه براي لشکر بوده است، وگرنه ايرانيان، آن جا را «فيروز شاپور» مي‏ناميده‏اند. اين شهر به دست خالد بن وليد در سال دوازدهم هجري فتح شد و سَفّاح، اوّلين خليفه عبّاسي، براي مدتي آن جا را مقرّ حکومتش ساخت.

[9] الغارات:470:2 تاريخ اليعقوبي:196:2، تاريخ الطبري:134:5، شرح نهج البلاغة:88:2.

[10] شرح نهج البلاغة: 40:16، مقاتل الطالبيّين: 71.

[11] رجال الکشّي:124:286:1.

[12] تنقيح المقال:4860:29:2.

[13] الغارات:481:2، الأمالي، طوسي:293:174.

[14] الفتوح:31:3، وقعة صفّين:437 و 274.

[15] تاريخ الطبري:79:5، الکامل في التاريخ:402:2.

[16] الغارات:637:2.

 

 

نوشته شده توسط گروه اصحاب و یاران در روز چهارشنبه 1390/3/25 ساعت 8:32

من این مطلب را پسندیدم

امتیاز دهی

امتیاز این صفحه 3 از 2 نظر

• یکی از ستاره های زیر را انتخاب کنید.

 

ارسال نظر

نام*
ايميل
نظر*
کد امنيتي* 

سایر صفحات این موضوع

ام فضل بنت حارث

مالک بن حبیب

قرظه بن کعب انصاری

حارث همدانی(2)

عثمان بن حُنیف

شریک بن حارث سلمی

صفوان بن حذیفه یمانی

کمیل بن زیاد

کردوس بن هانی

هانی بن نمره مرادی

هاشم بن عتبه

مقداد بن عمرو

قنبر

فضل بن عباس

علقمه بن قیس

عمرو بن محصن

عبدالله بن کعب مرادی

طرماح بن عدی

صیفی بی فسیل شیبانی

صعصعه بن صوحان عبدی

شریح بن هانی

سلیم بن قیس هلالی

سلمان فارسی

سعید بن قیس همدانی

سعید بن سرح

رشید هجری

ربیع بن زیاد حارثی

حارث همدانی

جویره بن مسهر

جندب بن عبدالله ازدی

جندب بن زهیر ازدی

جعده بن هبیره مخذومی

جاریه بن قدامه انصاری

ثابت بن قیس

بریده اسلمی

اویس قرنی

ابو قتاده انصاری

ابو ایوب انصاری

مالک بن تيهان

ابوبرزه اسلمی

زید بن وهب جهنی

جریش سکونی

اصبغ بن نُباته

ابو اليسر انصاری (کعب بن عمرو)

ابو الجنوب (حبشي بن جناده)

ابراهيم بن مالک اشتر

ابورافع

ابوسعيد خُدری

ابو عمره انصاری

صعصعة بن صوحان عبدی

جابر بن عبدالله انصاری

سعد بن مسعود انصاری

خالد بن معمر بن سدوسی

احنف بن قيس تميمی سعدی

ميثم تمار (ابو سالم)

خزيمة بن ثابت (ذو شهادتين)

حجر بن عدی

معقل بن قيس رياحي

مخنف بن سليم

حذيفة بن يمان

محمد بن ابي حذيفه

حکيم بن جبلة

مالک بن کعب

زِر بن حبيش

قثم بن عباس

زياد بن نضر

عمرو بن حمق خزاعي

سعد بن مسعود ثقفي

عمر بن ابي سلمه

زيد بن صُوحان

عمّار بن ياسر

عبد اللَّه بن شبيل احمسی

سهل بن حُنَيف

عبد اللَّه بن جعفر

ضرار بن ضمره ضبابی

عامر بن واثله

ابو شجاع قتباني (سعيد بن يزيد حميري)

يريم بن شريح همداني

شبيب بن عامر (جد کرماني)

قبيصه بن جابر اسدي (ابو العلاء کوفي)

ابو کعب خثعمي

سعيد بن عبيد طائي

هاني بن خطاب أرحبي

ظبيان بن عماره تميمي

شمر بن ابرهه

نابغه جعدي (قيس بن عبدالله جعدي)

مالک بن عباده غافقي (ابو موسي)

کعب بن فقيم أزدي

همام بن شريح

عامر بن عبد قيس

سلمه بن اکوع

عاصم بن زياد

قَبيصه بن ضبيعه عبسي

هند بن ابي هاله (هند بن عمرو جملي)

قيس بن عفريه (عقديه) حمیسي

 

   

پنل اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

مرا به یاد سپار
رمز عبور را فراموش کرده ام
مزایای عضویت

عضویت در خبرنامه

ویژه نامه

تقویم شیعه

15 ذی الحجه

ولادت امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام بنابر مشهور در چنین روزی از سال 212 یا 214 هجری قمری در قریه صریا نزدیکی مدینه به دنیا آمد.

نام مبارک آن حضرت «علی»، نام پدرشان جواد الائمة علیه السلام و نام مادر آن حضرت سمانه مغربیه معروف به سیده با کنیه ام الفضل است.

کنیه شریف آن حضرت ابوالحسن ثالث است. القاب آن حضرت : نجیب، مرتضی، هادی، نقی، عالم، فقیه، امین، مؤتمن، الطیب، عسکری، فقیه عسکری و ابن الرضا بود.

اوقات شرعی

 

آمارها

. تعداد كل بازديدها: 74120546

. تعداد كل بازديدكنندگان: 67458309

. بازديدهاي امروز: 9897

. بازديدهاي دیروز: 14718

. كاربران آنلاين:

. محصولات فروشگاه: 221

. بحث های تالار گفتمان: 85

. کارهای کاربران: 185

. مقالات: 2021

. تصاویر: 112

. صوت: 401

 

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما |   RSS | صفحه خانگي | معرفی به دوستان

تمامی کالاها و خدمات فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و تمامی حقوق برای مؤسسه ارمغان نگاه ژرف محفوظ می باشد. فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از مطالب سایت بلا مانع می باشد، در صورت تمایل سایت ابوتراب را به عنوان منبع ذکر نمایید تا افراد بیشتری با سایت امیرالمومنین علیه السّلام آشنا گردند.

 

طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي: